1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Стартира събирането на местните данъци и такси за 2020г.

MDT pic

На 03.02.2020 г. стартира плащането на местните данъци и такси в община Горна Оряховица за 2020 година. Според сроковете, определени в Закона за местните данъци и такси, плащането става на две равни вноски - до 30 юни и до 31 октомври.

Предплатилите до 30 април за цялата 2020 година данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данък върху превозните средства ползват отстъпка в размер на 5%.

Данъчно задължените лица могат да заплатят дължимите данъци и такси на каса и чрез ПОС терминал в сградата на Община Горна Оряховица, чрез банков превод по сметка на общината, в офис на „Изи Пей”, „Български пощи”, „Банка ДСК” , „Фаст Пей ХД” и чрез пощенски запис.

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Регистрация

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица