1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Наредби и правилници на ОбС - 2015 г.
Наредби и правилници                                                                                         дата
Наредба за условията и реда за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на Община Горна Оряховица  22.12.2015 
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгласно чл. 9 от ЗМДТ  22.12.2015 
Наредба за управлението на търговски дружества с общинско имущество и общински предприятия 01.09.2015г.
Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Горна Оряховица  01.09.2015
Публичен регистър на общинската собственост - актуализиран  05.08.2015 
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгласно чл. 9 от ЗМДТ - актуализирана 02.07.2015
 Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгласно чл. 9 от ЗМДТ 25.05.2015
 Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 02.04.2015
 Наредба за определяне и администриране на местните данъци 17.03.2015
Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Горна Оряховица 13.02.2015

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица