1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ПРОЕКТИ ЗА НАРЕДБИ - 2015 г.
Проекти за наредби                                                            дата
Допълнение на Наредбата за определяне и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица съгласно чл. 9 от ЗМДТ и определяне на такса битови отпадъци за 2016 г. 20.11.2015
Мотиви за приемане на изменение и допълнение на Наредба за управлението на търговските дружества с общинско имущество и общинските предприятия  23.07.2015
Предложение относно изменение и допълнение на Наредба за управлението на търговските дружества с общинско имущество и общинските предприятия 23.07.2015
Регионална програма за управление на отпадъци-ПРОЕКТ  01.06.2015
Допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгласно чл. 9 от ЗМДТ   28.05.2015
Мотиви към проекта за Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Горна Оряховица  27.05.2015
Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Горна Оряховица  27.05.2015
Наредба за условията и реда за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Горна Оряховица
 15.05.2015
Мотиви към Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите, съгласно чл. 9 от ЗМДТ   21.04.2015
Наредбата за условията и реда за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на Община Горна Оряховица   03.04.2015
 Програма за развитие на читалищната дейност в Община Горна Оряховица за 2015 г.  13.02.2015
Общинска програма за закрила на детето в Община Горна Оряховица за 2015 г.  13.02.2015
Прилижение - общинска програма за насърчаване на творческите заложби на деца с изявени дарби в областта на науката, изкуството и спорта 2015 г.  12.03.2015
Oбщинска програма за насърчаване на творческите заложби на деца с изявени дарби в областта на науката, изкуството и спорта 2015 г.  12.03.2015
Изменение и допълнение  в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 29.01.2015
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 29.01.2015
Мотиви към проекта за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Горна Оряховица 29.01.2015
Мотиви към проекта за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данаци на територията на Община Горна Оряховица 28.01.2015

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица