1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

 

ПРОЕКТИ ЗА ПРАВИЛНИЦИ
Проекти за правилници                                                           дата
Мотиви към Проект за  ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ - мандат 2019 - 2023
19.11.2019г.

Проект за  ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ - мандат 2019 - 2023

19.11.2019г.
Проект на Правилник за дейността на Общинско социално предприятие "Спомагателни дейности в Община Горна Оряховица" 20.09.2018г. 
Мотиви за приемане на Правилник за дейността на Общинско социално предприятие "Спомагателни дейности в Община Горна Оряховица" 20.09.2018г. 
Мотиви за приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Горна Оряховица, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация  25.06.2018г.
Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Горна Оряховица, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.  25.06.2018г.
Изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Горна Оряховица, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. 03.01.2018г.
Справка за постъпили предложения към Правилник за организацията и дейността на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта при Община Горна Оряховица  12.04.2017г.
Проект за Правилник за организацията и дейността на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта на към Община Горна Оряховица. 15.02.2017г. 
Мотиви към Правилника за дейността на Общинския консултативен съвет по въпросите за младежта към Община Горна Оряховица 15.02.2017г. 
Доклад относно създаване на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта към Община Горна Оряховица и проект на Правилник за организацията и деъността на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта към Община Горна Оряховица  15.02.2017г. 
Проект на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие град Горна Оряховица  29.11.2016г. 
Доклад с мотиви относно проект за Правилник за устройството и дейността на Центъра за подкрепа за личностно развитие град Горна Оряховица  29.11.2016г. 
 

Проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ - Мандат 2015-2019

 12.11.2015
Мотиви към Проект за приемане на Правилник за устройството и дейноста на исторически музей - Горна Оряховица  02.07.2015
Проект за приемане на Правилник за устройството и дейноста на исторически музей - Горна Оряховица  02.07.2015
Проект за Правилник за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Горна Оряховица. 25.03.2014
Приемане на Правилник за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Горна Оряховица 25.03.2014
 Изменения в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Горна Оряховица, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. 16.01.2014

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица