1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Проекти за наредби - 2018г.

 

ПРОЕКТИ ЗА НАРЕДБИ - 2018 г.
Проекти за наредби                                                            дата
Мотиви и предложение към проекта за изменение и и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Горна Оряховица 19.12.2018г. 
Предложение и мотиви към проекта за решение за изменение на наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгл. чл. 9 от ЗМДТ 07.11.2018г.
Предложение и мотиви към проекта на решение за изменение на наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община горна Оряховица, съгл. чл. 9 от ЗМДТ 14.09.2018г.
Мотиви към предложението за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Горна Оряховица 15.05.2018г.
Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Горна Оряховица, съгласно чл. 82, ал. 1 от Закона за публичните финанси 15.05.2018г.
Предложение и мотиви за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгласно чл.9 от ЗМДТ  14.03.2018г-
Предложение относно приемане на Наредба за социалните жилища на територията ан Община Горна Оряховица 25.01.2018г.
Мотиви към проекта на Наредбата за социалните жилища на територията на Община Горна Оряховица 25.01.2018г.
Частична оценка на въздействието  25.01.2018г.
Проект на Наредба за социалните жилища на територията на Община Горна Оряховица 25.01.2018г.
Предложение и мотиви за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгласно чл. 9 от ЗМДТ 16.01.2018г. 

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица