1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Наредби и правилници на ОбС - 2018 г.

 

Наредби и правилници на ОбС - 2018 г.
Наредби и правилници                                                                                          дата
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгл. чл. 9 от ЗМДТ 03.01.2019г.
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгл. чл. 9 от ЗМДТ 05.11.2018г.
Предложения за присъждане на наградата "Будител на Община Горна Оряховица" - 2018 г. 05.10.2018г.
Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Горна Оряховица 10.07.2018г. 
Предложение за присъждане на наградата "Млада Горна Оряховица" на основание Наредбата за званията, наградите и отличията на Община Горна Оряховица 16.05.2018г.
Предложение за присъждане на наградата "Млада Горна Оряховица" на основание Наредбата за званията, наградите и отличията на Обищна Горна Оряховица 16.05.2018г.
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгласно чл. 9 от ЗМДТ - актуализирана 10.05.2018г.
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгласно чл. 9 от ЗМДТ - актуализирана 07.03.2018г.
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгласно чл. 9 от ЗМДТ - актуализирана 15.02.2018г.
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгласно чл. 9 от ЗМДТ  10.01.2018г. 
 

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица