1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

ДОКУМЕНТИ

 

дата
Относно
23.11.2018 г. Предложение за провеждане на местен референдум
14.05.2018 г. Списък на одобрените кандидати за финансово подпомагане
19.04.2018 г. Предложение относно присъждане на "Награда Горна Оряховица"
19.04.2018 г.  Предложение относно присъждане на "Награда Горна Оряховица"
19.04.2018 г.  Предложение относно присъждане на Званието "Почетен гражданин на община Горна Оряховица"
19.04.2018 г.  Предложение относно присъждане на "Награда Горна Оряховица"
19.04.2018 г.  Предложение относно присъждане на "Награда Горна Оряховица"
19.04.2018 г.  Предложение относно присъждане на "Награда Горна Оряховица"
19.04.2018 г.  Предложение относно присъждане на "Награда Горна Оряховица"
19.04.2018 г. Предложение относно присъждане на Званието "Почетен гражданин на община Горна Оряховица"
19.04.2018 г.

Предложение относно присъждане на "Награда Горна Оряховица"

18.07.2017 г.

Отчет за дейността на Общински съвет Горна Оряховица и неговите комисии за първото полугодие на 2017г.

18.07.2017 г.

Отчет за дейността на Общински съвет Горна Оряховица и неговите комисии за второто полугодие на 2016 г.

19.04.2017 г.

Предложение относно присъждане на Званието "Почетен гражданин на община Горна Оряховица"

19.04.2017 г.

Предложение относно присъждане на "Награда Горна Оряховица"

10.09.2015 г.

Одобрение на Доклад за резултатите от полседваща оценка за изпълнението на Общински план за развитие 2007-2013

21.02.2014 г.

Приватизация на общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински търговски дружества със стопанско предназначение.

21.02.2014 г.

Програма за управление на общинската собственост за 2014 година.

17.09.2013 г..
11.02.2013 г..
22.11.2012 г.

Приоритет 2: Развитие и модернизация на инфраструктурата, създаваща условия за растеж и заетост, интегрирано градско развитие и подобряване на градската среда на общината

Приоритет 2: Развитие и модернизация на инфраструктурата, създаваща условия за растеж и заетост, интегрирано градско развитие и подобряване на градската среда на общината

Междинна оценка на общински план за развитие на Oбщина Горна Оряховица (2007-2013)

13.02.2012 г..
23.11.2011 г.

Общинска програма за управление на дейностите по отпадъци 2011-2015

17.01.2011 г..
17.01.2011 г.

Проект за стратегия за устойчиво транспортно планиране на град Горна Оряховица

21.07.2010 г.
17.11.2010 г.

План за енергийна ефективност на община Горна Оряховица 2010 - 2013 г.

17.11.2010 г.
17.11.2010 г.

Обследване за енергийна ефективност - ЦДГ "Ален Мак "

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

 • Банер

Комисия за защита

 • Банер

Община приятел на детето

 • Банер

Портал за консултации

Европейско финансиране

Превод

EnglishBulgarianDanishFrenchGermanItalianRussianSpanish

ВАЖНО

Списък на площадките за събиране и оползотворяване на отпадъци в Горна Оряховица Списък на площадките за събиране и оползотворяване на отпадъци на територията на община Горна…

Сигнали за корупция

 • Телефон: 0618 21506
  Е-mail:
  korupcia@g-oryahovica.org

Карта на Горна Оряховица

Качество на атмосферния въздух

 • Банер

Времето в Горна Оряховица