1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Информация за собствениците и ползвателите на земеделски земи

ministerstvo zemedelieОбщинска служба по земеделие гр. Горна Оряховица уведомява всички собственици и ползватели на земеделски земи, които са подали декларации по чл. 69 и заявления  по чл. 70 от ППЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020, че е изготвен предварителен регистър по чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ за съответното землище в общината.

Регистърът се намира в общинска служба по земеделие гр. Горна Оряховица.

Промени в предварителните регистри могат да се правят до 15.08.2019 г. на основание чл.72, ал.5 от ППЗСПЗЗ.                   

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Регистрация

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица