1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Информация за ползване на почасови мобилни услуги по проект за патронажна грижа

euro flag 1С Ъ О Б Щ Е Н И Еnews logo

във връзка с ползване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Община Горна Оряховица” 

От 29 юли 2019 г. до 30 август 2019 г. включително в помещение в двора на Община Горна Оряховица ще се приемат заявления за ползаване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Община Горна Оряховица”. Потребителите се подбират съгласно Процедура за подбор на потребители. Потребители, които ползват услуги с идентичен или сходен характер и/или не принадлежат към целевите групи не се оценяват, заявленията се отхвърлят. Крайните потребители на интегрирани социално-здравни услуги са 108.

Целевите групи по проекта са: лица, навършили 66 години или хора с увреждания, включително с хронични заболявания и трайни увреждани на територията на Община Горна Оряховица.

При кандидатстването лицата трябва да предоставят: документ за самоличност /за справка/; експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК /копие/; други медицински документи – актуална етапна епикриза, епикриза и др. /копие/.

 Заявлените може да изтеглите тук

 

 

 

 

 

 

 

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Регистрация

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица